خیارشورهای محلی انواع ویژه و خوش طعم نیز دارند که به صورت مناسب عرضه می شوند و قیمت انواع باکیفیت و ویژه آن با یکدیگر متفاوت می باشد.
انواع خیارشورهای ویژه دارای طعم های مختلفی هستند و به صورت مناسب با ترکیبات مناسبی عرضه می شوند و خیارشورهای محلی نیز دارای انواع ویژه می باشند که به صورت محصولی خوش طعم عرضه می شوند. قیمت برای خیارشورهای ویژه در تولید محلی با یکدیگر متفاوت می باشد.
منبع: ترشی و مربا ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید