برای نگهداری خیارشور خانگی سرکه ای می توان خیارشورها را در ظرف مخصوص و تمیز ریخته و در مکان خشک و خنک نگهداری نمود.
نگهداری خیارشوری که با سرکه درست شده باشد معمولا راحت تر از نگهداری خیارشوری است که تنها با آب نمک درست شده باشد، همان طور که ترشی های خانگی را نگهداری می کنیم برای سالم ماندن این نوع خیارشور هم می توانیم همان روش را به کار بگیریم تا مدت زمان بیشتری بتوانیم از خیارشور سرکه ای استفاده کنیم.
منبع: ترشی و مربا ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید