تولید انواع خیارشور در ایران در استانهای مختلف کشور در حال انجام است. خیارشور تولید شده در استانهای مختلف علاوه بر تامین بازار داخل کشور به بسیاری از کشورهای همسایه و حتی اروپا و امریکا نیز صادر میشود. تولید صادرات محور در بسیاری از واحد های تولیدی امری است که فراموشی سپرده شده است.