با سمنج یکی از شهرهای ایران در شمال غربی کشور است که به دلیل کشت فراوان خیار دراین منطقه و وجود وجود واحد های تولیدی متعدد خیارشور محصول منطقه در کشور معروف شده است. خیارشور باسمنج یکی از مرغوب ترین ارقام خیارشور در کشور محسوب می شود.