خیارشور شکم پر در ایران آن چنان رواج ندارد. برای تهیه این نوع خیارشور می بایست از خیارشور های درشت استفاده کرد. البته به جای آن ما ترشی بادمجان شکم پر را پیشنهاد می کنیم که طعمی بسیار فوق العاده و خوشمزه دارد.