خیارشور قروه به دلیل استفاده از بذر خاص این منطقه برای تولید خیارشور از با کیفیت ترین خیارهای موجود در کشور بین تولید کننده معروف است. استفاده از بذر رویال که در این منطقه کشت میشود خیارشور این منطقه جزوه به یکی با کیفیت ترین خیارشور های تولید شده در کشور مبدل کرده است.