خیارشور شیشه نوشابه یا خیارشور بطری و خیارشور خانواده همه یک نوع از خیارشور محسوب می شوند. این نوع از خیارشور از جزو بسته بندی های رایج خیارشور خانگی محسوب می شود. پر بردن بطری، ریز بودن خیارشور از مهمترین شاخصه های کیفیت خیارشور شیشه نوشابه می باشد.