خرید خیارشور کارخانه ای قیمت مناسب خیارشور

خرید خیارشور کارخانه ای قیمت مناسب خیارشور


یکی مشکلات اصلی واحد های تولید خیارشور تمرکز بیش از اندازه بر بازار داخل است .با وجود این هستند تولید کنندگانی که با تمرکز بر تولید خیارشور های شیشه ای صنعتی توانسته اند بخش از بازار صادراتی را نیز پوشش دهند.
متاسفانه مشکلات اعظم تولید کشور متاثر نگاه غلط تولید کنندگان داخلی به مقوله تولید و به خصوص حوزه فروش است. در بسیار از موارد دیده شده که تولید کنندگانی حتی با سابقه تولید چند انواع ترشی و خیارشور نتوانسته اند تغییرات اساسی در ساختار خود ایجاد کرده و رویکرد تولید صادرات محور را در خط مشی خود و اهداف دراز مدت قرار نداده اند.ودر حالیکه ایران با قرار گرفتن در بازار مصرف چند صد میلیونی که عمدتا نیز مصرف کننده هستند نتوانستند حرفی برا گفتن داشته باشند در حالیکه کشوری همچون ترکیه به راحتی و البته همراه با سیاستهای حمایتی دولت های خود توانسته به نحو احسن از این بازار مصرف بالقوه استفاده کرده و آن را به فعلیت برساند.
به هرروی شرکت صنایع غذایی سی پرک اماده همکاری با شرکت هایی هستند که نیم نگاهی به بازار صادرات نیز دارند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید