خیارشورهای ایرانی مناسب و در انواع مرغوب که از ارقام خیار مناسب تهیه می شوند با روش های تولید مناسب قابل عرضه هستند.
خیارشورهای ایرانی از انواع خیار ایرانی با ارقام مناسب قابل تهیه می باشند و در طعم مناسب تولید شده و عرضه می شوند. ارائه خیارشورهای مطلوب با مواد اولیه مطلوب امکان دارد و به هر اندازه که خیارشور به صورت مناسب تر تهیه و تولید شود در نهایت محصول دارای طعمی مناسب می شود.
منبع: ترشی و مربا ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید