انواع خیارشور تخمیری خوب و مناسب که به ص.رت کیلویی و بسته بندی عرضه می شود در طعم های مناسبی وجود دارد.
انواعی از خیارشور در طعم های متنوعی عرضه می شود از این رو می توان خیارشورهای تخمیری را نیز در زمره انواع خیارشور گنجاند که به صورت کیلویی و یا در بسته بندی های مختلف قابل تهیه هستند. عرضه و فروش انواع خیارشورهای خوب و مناسب به شکل های مختلفی صورت می گیرد.
منبع: ترشی و مربا ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید