انواع خیارشورهای سرکه ای مناسب و خوش طعم با کیفیتی مناسب عرضه می شوند و قیمت برای تعیین خیارشور سرکه ای با ترکیبات تعیین می شود.
انواعی از خیارشور وجود دارد که هر کدام با طعم و مزه خاصی به فروش می رسند و می توان انواع خیارشورهای خوب و خوش طعم را به صورت سرکه ای و یا در انواع ترکیبات دیگر تهیه و استفاده کرد. انواعی از خیارشورهای خوش طعم سرکه ای در انواع مناسب به فروش می رسند و قیمت برای انواع خیارشور متفاوت می باشد.
منبع: ترشی و مربا ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید