ترد بودن خیارشور از عوامل بسیار تاثیر گذار در خرید مصرف کننده است. خیارشور ترد تنها زمانی تولید خواهد شد که شما از خیارسبز مناسب استفاده کرده باشید. کیفیت نمک مورد استفاده نیز در بالا رفتن تردی خیارشور بسیار موثر است.در این سایت خیارشور ایران شما میتوانید ترد ترین خیارشور را بهترین مزه خریداری نمایید