خیارشور تک نفره با هدف تامین رستورانها، اماکن خدمات عمومی مانند پادگانهای و دانشگاهها از طریق سایت خیارشور ایران عرضه می شود. استفاده از خیارشور های سوپر ویژه و عدم استفاده از مواد نگهدارنده باعث بالا رفتن کیفیت و رضایت مشتریان شده است.