خیارشور شیشه ای بهترین و لوکس ترین بسته بندی خیارشور است که در ایران تولید می شود. این نوع بسته بندی علاوه بر بازاز داخل کشور مشتریان ثایت خود در خارج از کشور را نیز دارد. انواع خیارشور سوپر ویژه، ویژه، ممتاز و دزجه یک یا معمولی در فروشگاههای سراسر کشور موجود است.