خیارشور دبه ای رایج ترین بسته بندی فله ای قابل دسترس در بازار است که حجم عمده تولید واحد های فعال در همدان  به این بسته بندی اختصاص دارد. علاوه بر همدان شهرهای شیراز، اردبیل و بروجرد و شیروان نیز از نوع بسته بندی به وفور تولید میکنند.

خیارشور دبه ای