برای تولید خیارشور در واحد های تولید به مجموعه ای از دستگاههای صنعتی نیازمندم. برای مثال میتوان به فرایند تولید خیارشور صنعتی اشاره کرد که برای تولید آن نیازم دستگاههایی مانند دستگاه تونل پاستور یا دستگاه درب بند اتوماتیک یا دستگاه لیبل زن اشاره کرد.