انواع خیارشور صنعتی عبارتند از: خیارشور حلبی، خیارشور شیشه ای، خیارشور وکیوم و خیارشور تک نفره. البته انواع خیارشور تک نفره و وکیوم قابلیت تولید در واحد های کارگاهی و خانگی را داراست. ولی مهمترین بسته بندی صنعتی خیارشور همان نمونه شیشه ای و حلب است که نیاز به اخذ گواهینامه استاندارد ایران را دارد.