خرید و فروش غیر حضوری خیارشور امری است که امروز به واقعیت پیوسته و این امر تنها در صورتی امکان پذیر است که خریدار با آسودگی خاطر بتواند با بدست آوردن اطلاعات کامل از محصولات مورد نیاز خود خرید خود را انجام دهد. تجارت اینترنتی خیارشور موضوعی که امروزه به یک رویه ساده تبدیل شده است.