پخش عمده خیارشور بصورت مستقیم از واحد های تولیدی از طریق سایت بازار خیارشور ایران فراهم شده است. حداقل حجم فروش خیارشور به صورت عمده برای شهرهای نزدیک حدود 500 کیلو و برای شهرهای دور 2 تن می باشد. حجم های کمتر این اعداد شامل هزینه های حمل و نقل بالایی خواهد بود.