بر خلاف روش پاستوریزه که در آن خیارشور طی یک فرایند ماشینی و البته کاملا سالم به خیارشور تبدیل میشود خیارشور تخمیری محصول طی یک فرایند طبیعی است. خیارشورهای مورد استفاده در بسته بندی های  تک نفره، پاکتی، بطری و وکیوم دبه جزو این قسم خیارشور است.