سایز های مختلف خیارشور بر اساس درشتی و ضخامت خیارشور بوده و هر با نام خاصی بین فعالان این بازار شناخته شده است. خیارشور نول عرضه شده در این سایت جزو سایز های متوسط خیارشور محسوب شده و در تهیه ترشی مخلوط شیشه استفاده شده و همچنین جزو خرید های رستورانها و فست های به شما می رود.