خیارشور پاستوریزه چه خیارشور ی است؟ نامگذاری این نوع خیارشور برگرفته از روش تولید آن است که در آن خیارسبز بجای اینکه در طی یک مکانیسم طبیعی تخمیر یابد با استفاده از دستگاه تونل پاستور یا اتوکلاو به خیارشور تبدیل میشود. خیارشور های شیشه ای و حلب در واحد های تولید با این روش تولید می شوند