خیارشور حلبی همان خیارشور های پاستوریزه 8 کیلویی رایج در بازار است که به حلب 17 کیلویی معروف است. سایز بندی خیارشور های تولید شده در این بسته یندی بر حسب سایز عبارتند : خیارشور سوپر ویژه، ویژه نوع یک، ویژه نوع دو، خیارشور ممتاز، خیارشور درجه یک و خیارشور درجه دو.