خیارشور کارخانه ای به مجموعه ای از بسته بندی های خیارشور اطلاق می شود که در واحد های خانگی امکان تولید برای آنها وجود ندارد. در این دسته از مجموعه تولیدات می توان خیارشور های تولید شده به روش پاستوریزه اشاره کرد. خیارشور های شیشه ای، حلب و وکیوم در این دسته از تولیدات قرار می گیرند.